M10 - Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Podmjera 10.1.
Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

Tipovi operacija (u zagradama je naveden godišnji iznos potpore):

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (141 EUR/ha)

10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (331 EUR/ha)

10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (Kontinentalna nizinska regija 183 EUR/ha, Brdsko-planinska regiju 147 EUR/ha i Mediteranska regija 102 EUR/ha)

10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca – Crex crex (244 EUR/ha)

10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira (za Močvarnog okaša – 326 EUR/ha, za Močvarnog plavaca, Zagasitog livadnog plavaca i Velikog livadnog plavaca iznosi – 274 EUR/ha)

10.1.6. Uspostava poljskih traka (za uspostavu cvjetnih traka 346 EUR/ha trake, za uspostavu travnih traka 169 EUR/ha trake)

10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (385 EUR/ha)

10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (804 EUR/ha)

10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (maksimalna visina potpore 200 EUR/UG).

10.1.10. Očuvanje suhozida (0,74 eura/m)

10.1.11. Očuvanje živica (0,36 eura/m)

Korisnici
Poljoprivrednici i grupe poljoprivrednika, upisani u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, čije su površine i/ili živo-
tinje registrirane u odgovarajućim registrima.

Potpora
Navedena je uz svaki tip operacije. Potpora je bespovratna u vidu godišnjeg plaćanja po jedinici površine ili uvjetnom
grlu kao naknada korisniku za gubitak prihoda i dodatne troškove koji su rezultat pridržavanja posebnih uvjeta koji
nadilaze minimalno propisane uvjete.