M2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Podmjera 2.1.
Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Tip operacije:

  1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi
  2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  3. Savjetovanje šumoposjednika
  4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika

Podmjera 2.3.
Potpora za osposobljavanje savjetnika

Tip operacije:

1. Osposobljavanje savjetnika

Korisnik
Savjetodavna služba

Prihvatljivi troškovi

  • Troškovi nastali pružanjem savjetodavnih usluga
  • Osposobljavanje savjetnika

Potpora
Podmjera 2.1.:  Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, do najviše 1.500 EUR po savjetovanju.
Podmjera 2.3.:  Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, do najviše 200.000 EUR tijekom 3 godine.