M5 - Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Podmjera 5.2
Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Tip Operacije:

1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Korisnici
Poljoprivrednici i skupine poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika

Prihvatljivi troškovi

  • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
  • izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
  • popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju (prihvat-
    ljiva je i kupnja rabljene opreme);
  • nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja;
  • kupnja i sadnja višegodišnjeg bilja,
  • opći troškovi

Potpora
Potpora će se dodjeljivati na temelju stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova

Tip operacije

2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

Korisnici
Jedinice područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi troškovi
Troškovi pretraživanja i/ili razminiranja poljoprivrednih površina

Intenzitet potpore
Do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova