INTERREG-IPA CBC HR-BA-ME

Prijavite se na projektne klinike u okviru 2. poziva Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020 u sklopu drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga organizira projektne klinike u:

  • Karlovcu – 13. studenoga 2018.,
  • Zenici –  16. studenoga 2018. i
  • Cetinju – 22. studenoga 2018. godine.


 Detaljan raspored klinika za projekte, dnevni red za svaku kliniku i linkove za on-line prijavu pronađite na službenoj web stranici Programa.