Projekti u provedbi

PERMA-HORTI- Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu

Permakulturni dizajn i urbana hortikulturu

PERMA-HORTI je projekt jačanja loklanog partnerstva za zapošljavanje u Zadarskoj županiji. Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Sveučilište u Zadru i Nasadi d.o.o kreirati će inovativni program osoposobljavanja odradlih za poslove permakulturnog dizajna i urbane horikulture.

Detaljnije
PERMA-HORTI- Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu

AlterNet- Edukacijom i umrežavanjm do zaposlenja na ruralnom području

Edukacijom i umrežavanjm do zaposlenja na ruralnom području

Provedbom projekta „AlterNET – Edukacijom i umrežavanjem do zaposlenja na ruralnom području“ povećat će se zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba na ruralnom području Zadarske županije kroz stjecanje kompetencija za obavljanje poslova potrebnih na ruralnom području, umrežavanje s lokalnim dionicma i svladavanje vještina poslovnog komuniciranja.

Detaljnije
AlterNet- Edukacijom i umrežavanjm do zaposlenja na ruralnom području

COUNT ME IN

Improvng Civic Competences of Adult Learners Through Digital Tools

Usredotočujući se na ljude, trebamo imati na umu da bi svaka osoba koja doživi posebne poteškoće trebala dobiti potporu i imati novu šansu u svom životu. To je dobitna strategija jer promiče osobni i profesionalni razvoj pojedinca, kao i napredak društva. U tom kontekstu ključno je poboljšati mogućnosti učenja za odrasle osobe s niskim kvalifikacija, posebice iz skupina u nepovoljnom položaju (mladi ljudi i osobe s posebnim potrebama) zbog stigmatizacije i isključivanja iz skupine zapošljivih osoba.

Detaljnije
COUNT ME IN

SKILLS+

Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation

Glavni cilj projekta je povećanje konkurentnosti MSP-a u ruralnim krajevima promocijom i integriranjem modernih IKT alata u njihovu svakodnevnu poslovnu rutinu.

Detaljnije
SKILLS+

BLUE SMART

Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources

Glavni cilj projekta BLUE SMART je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje poslovnih mogućnosti sadašnjih i budućih zaposlenika plavog sektoru Zadarske županije.

Detaljnije
BLUE SMART