Projekti u provedbi

eLabHauSE

Social Economy Laboratories for the New Bauhaus in European Rural Communities

Projekt eLabHauSE.rur je inicijativa koja će poslužiti kao mehanizam za poboljšanje konkurentnosti i poticanje društvenog poduzetništva u ruralnim područjima kroz kreiranje „think tankova“ i poticanje suradnje i sinergije različitih disciplina i dionika. Oni će služiti kao izvor znanja, inovacija i kreativnosti za integraciju mogućnosti kroz novi EU Bauhaus za društveno poduzetništvo u ruralnim područjima. e-LabHauSE.rur želi ko-dizajnirati laboratorije temeljene na novom europskom Bauhausu (LabHauSE) u ruralnim područjima zamišljene kao poveznice koje promiču sudjelovanje, promišljanje i djelovanje kako bi se potaknula kolektivna inteligencija i društvena inovacija te olakšala ekološka, digitalna i društvena -demografska transformacija europskih ruralnih zajednica.

Detaljnije
eLabHauSE

GREEN TO BLUE

IMPROVEMENT OF SUSTAINABILITY COMPETENCES IN THE FIELD OF FISHERY & AQUACULTURE

Glavni cilj green to blue projekta je pružiti sektorskim radnicima i sektorskim dionicima učinkovit i funkcionalan program obuke, kako bi se unaprijedio sustav upravljanja okolišem i razvile tehničke vještine snažno usmjerene na održivost aktivnosti povezanih s morem.

Detaljnije
GREEN TO BLUE

B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu

Osnažiti kapacitete OCD-a u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, osnažiti suradnju civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprijediti kompetencije zaposlenika

Provedbom projekta osnažit će se kapaciteti organizacija civilnog društva u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama.

Detaljnije
B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu

OCD kao odgovor na krizu

OCD kao odgovor na krizu - Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Priprema i provedba projekata i inicijativa usmjerenih na povećanje razine svijesti stanovništva o potrebi za socijalnim uključivanjem skupina u nepovoljnom položaju u životu zajednice. Poticanje i edukacija mladih za građanski aktivizam, daljnje jačanje volonterstva, osobito starijih osoba i drugih skupina u nepovoljnom položaju kad za to postoje uvjeti. Jačanje i unaprjeđenje OCD-a sa područja Ravnih kotara za provedbu aktivnosti i izgradnje vlastitih kapaciteta za suočavanje s kriznim situacijama.

Detaljnije
OCD kao odgovor na krizu

AGRI's

AGRI Smart Erasmus+

Cilj projekta je razviti digitalne vještine i pružiti znanje i svijest o preciznim tehnologijama koje se mogu koristiti u području poljoprivrede kako bi ona postala održivija i kvalitetnija. Smatra se da su digitalne vještine poljoprivrednih poduzetnika potrebne da bi se usvojile metodologije u skladu s današnjim izazovima. Također, kako bi lakše zadovoljili potrebe rastuće svjetske populacije, a istovremeno smanjili štetu za okoliš.

Detaljnije
AGRI's

Možemo zajedno

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Projektom "Možemo zajedno" kroz jačanje međusektorske suradnje i umrežavanje te uspostavljanjem modela upravljanja i razvoja volonterizma ojačati će se kapaciteti 2 OCD-a s projektnog područja te kreirati sadržaji i aktivnosti kao odgovor na potrebe i probleme lokalne zajednice korištenjem EU fondova kao izvora financiranja

Detaljnije
Možemo zajedno

Guide Me Green

Erasmus+ Guide Me Green

Opći cilj projekta Guide Me Green je učiniti koncept održivog turizma pristupačnijim skupinama u nepovoljnom položaju ili skupinama s niskim prihodima te razbiti mitove o tome kome je namijenjen.

Detaljnije
Guide Me Green

AktiBiz

AktiBiz – društveno poduzetništvo udruga za stabilnu zajednicu

Provedbom projekta AktiBiz udruga "Eko-Zadar" kreirat će društveno-poduzetnički primjer dobre prakse primjenjiv i za druge udruge te će se ojačati svijest građana o društvenom poduzetništvu, a u cilju širenja modela društvenog poduzetništva u Zadarskoj županiji.

Detaljnije
AktiBiz

SpIN

Outdoor SPort In Nature

Outdoor Sport In Nature (SPIN) je projekt iz Erasmus + Small Collaborative Partnership programa za promicanje obrazovanja i širenje sporta u korist zdravlja s posebnim naglaskom na razvoj vještina povezanih s obavljanjem tjelesnih aktivnosti u prirodnom vanjskom okruženju.

Detaljnije
SpIN

AgriCoopValue

Monetizacija društvene vrijednosti poljoprivredno-prehrambenih zadruga u ruralnoj Europi

AgriCoopValue stavlja naglasak na društveno vrednovanje zadruga, zaštitu okoliša i prijenos znanja.

Detaljnije
AgriCoopValue

Digit@l Literacy Portal

Portal digitalne pismenosti

Kroz projekt Digit@l literacy portal kreirat će se platforma za e-učenje s ciljem promicanja profesionalnog razvoja i razvoja ICT vještina u skladu s ciljevima EU 2020

Detaljnije
Digit@l Literacy Portal

ŽENA PODUZETNICA

ŽENA PODUZETNICA: Poticanje stručnosti u kulturnom sektoru

„ŽENA PODUZETNICA: Poticanje stručnosti u kulturnom sektoru" projekt je koji će ženama u nepovoljnom položaju pružiti atraktivne i kvalitetne mogućnosti učenja putem digitalnih alata, podršku u stjecanju vještina i poduzetničkih kompetencija, te osigurati i održati njihovo sudjelovanje na tržištu s posebnim naglaskom na kreativnu i kulturnu industriju. Pod ženama nepovoljnog položaja podrazumijevamo žene koje žive u ruralnim područjima, one ekonomski ugrožene, dugotrajno nezaposlene i sl.

Detaljnije
ŽENA PODUZETNICA

TRACK

Training for Agrifood Competences on Blockchain

Poljoprivreda i poljoprivredno-prehrambena industrija predstavljaju vrlo važan sektor u svim zemljama koje su uključene u projekt. Posljednjih godina sve je više znanja potrebno u disciplinama koje su neophodne za potporu inovacijama u sektoru: inovativne tehnologije, inovativni modeli, inovativni dizajn itd.

Detaljnije
TRACK

CUHaCHA

EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge

Tradicionalna hrana je tisućama godina igrala glavnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio njihove kulturne baštine. Lokalna kuhinja i lokalni proizvodi mogu potaknuti inovacije i promociju te u konačnici osigurati razvoj na regionalnoj i globalnoj razini. Iznad svega, mogu još više poboljšati turističku ponudu. Glavni cilj projekta “CUHaCHA” je ojačati i očuvati identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja i pridonijeti razvoju turizma.

Detaljnije
CUHaCHA

SMARTRIVER

Building smart governance to manage flooding risk of river communities

Cilj projekta je smanjenje rizika od poplave na riječnim slivovima jadransko-jonskih područja intenziviranjem sposobnosti prilagodbe relevantnih aktera te pružajući zajednički okvir za suočavanje s okolišnom, ekonomskom i socijalnom osjetljivošću na klimatske promjene.

Detaljnije
SMARTRIVER

ADRINETBOOK

Adrion Cultural Heritage Collections Network

Cilj projekta je promicanje, vrednovanje i zaštita kulturne baštine na području Jadransko-jonske regije.

Detaljnije
ADRINETBOOK

ECOWAVES

Povećanje mogućnosti transnacionalnog rješavanja ranjivosti okoliša, fragmentacije i zaštite usluga ekosustava na jadransko-jonskom području

Jadransko more, koje predstavlja neiscrpan izvor razvoja te je jedna od najznačajnijih društvenih i prirodnih vrijednosti na ovom području, u posljednjih je nekoliko desetljeća ugroženo. Stoga je opći cilj projekta kreirati koordiniranu transnacionalnu strategiju kako bi se na lučkim područjima poboljšalo recikliranje i upravljanje otpadom te očuvalaa kvaliteta vode te ekosustava u cjelini. Posljedica navedenih akcija biti će smanjenje onečišćenja mora.

Detaljnije
ECOWAVES

CCI4TOURISM

CCI4TOURISM projekt namjerava se posvetiti otkrivanju poduzetnika i novih talenata, osnažiti poduzetničke vještine i povezivanju između kulturnih, kreativnih i turističkih poduzeća za stvaranje novih tvrtki i za dizajn novih proizvoda.

Detaljnije
CCI4TOURISM

SKILLS+

Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation

Glavni cilj projekta je povećanje konkurentnosti MSP-a u ruralnim krajevima promocijom i integriranjem modernih IKT alata u njihovu svakodnevnu poslovnu rutinu.

Detaljnije
SKILLS+