AGRRA - Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije

Dokumenti

Plan nabave

2022
Plan nabave za 2022. godinu I. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu II. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu III. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu IV. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu V. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu VI. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu VII. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu Plan klasifikacijskih oznaka za 2022. godinu

2021
Registar ugovora o javnoj nabavi u 2021. godini Plan nabave za 2021. godinu I. izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu II. izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu III. izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu IV. izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu V. izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu VI. izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

2020
Registar ugovora o javnoj nabavi u 2020. godini Plan nabave za 2020. godinu - neutemeljenost donošenja Plan nabave za 2020. godinu - prva dopuna Plan nabave za 2020. godinu - druga dopuna Plan nabave za 2020. godinu - treća dopuna Plan nabave za 2020. godinu - četvrta dopuna Plan nabave za 2020. godinu - peta dopuna Plan nabave za 2020. godinu - šesta dopuna

2019
Plan nabave za 2019. godinu - neutemeljenost donošenja
Plan nabave za 2019. godinu - prva dopuna
Plan nabave za 2019. godinu - druga dopuna
Plan nabave za 2019. godinu - treća dopuna
Registar ugovora o javnoj nabavi u 2019. godini

2018
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu - prva dopuna Registar ugovora o javnoj nabavi u 2018. godini

Izjave

Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Statut i Pravilnici

AGRRA - statut
AGRRA - pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta javne ustanove AGRRA-e
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Pravila privatnosti