Provedeni projekti

“DE L’INFORMATIONAL’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MOBILITE EUROPÉENNE DES JEUNES RURAUX”

Erasmus+

Detaljnije
“DE L’INFORMATIONAL’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MOBILITE EUROPÉENNE DES JEUNES RURAUX”

Save H2O

Save Water for an Horizon of Opportunities

Cilj SAVE H2O projekta je osposobljavanje za novu profesionalnu ulogu - ulogu Menadžera vodnog otiska.

Detaljnije
Save H2O

FOL 36

“De l’informational’accompagnement pour la mobilite européenne des jeunes ruraux”

Glavni cilj projekta bio je razmjena iskustava i znanja o radu s mladima koji žive u ruralnim područjima te poticanje njihove mobilnosti.

Detaljnije
FOL 36

AlterPOP

Poticanje poduzetništva kroz promociju Alternativne POljoprivredne Proizvodnje

Projekt AlterPOP je osmišljen kako bi se potaknula poduzetnička kultura u Zadarskoj županiji zajedno s razvojem pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju te promocijom alternativnih pristupa poljoprivrednoj proizvodnji.

Detaljnije
AlterPOP

BLUE SMART

Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources

Glavni cilj projekta BLUE SMART je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje poslovnih mogućnosti sadašnjih i budućih zaposlenika plavog sektoru Zadarske županije.

Detaljnije
BLUE SMART

Volonterska šuma

Umrežavanje i podrška organizatorima volontiranja za održivi razvoj volonterstva

Projektom Volonterska šuma povećat će se broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa, programa školskog volontiranja te odgoja za volontiranje u slabije razvijenim dijelovima Zadarske županije.

Detaljnije
Volonterska šuma