Provedeni projekti

Apprenticeship HUB

Apprenticeship HUBs in agro-food sector

Projekt "Apprenticeship HUBs in agro-food sector" za cilj ima razvoj partnerstva između pružatelja usluga strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja (SOO) i tvrtki u sektorima poljoprivrede i male prehrambene industrije. Ta partnerstva će biti podržana od strane centara za naukovanje, koji djeluju kroz lokalne razvojne agencije, poljoprivredne zadruge, komore, socijalne partnere i druge slične organizacije.

Detaljnije
Apprenticeship HUB

PERMA-HORTI- Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu

Permakulturni dizajn i urbana hortikulturu

PERMA-HORTI je projekt jačanja lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Zadarskoj županiji. Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Sveučilište u Zadru i Nasadi d.o.o kreirati će inovativni program osoposobljavanja odradlih za poslove permakulturnog dizajna i urbane horikulture.

Detaljnije
PERMA-HORTI- Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu

AlterNet- Edukacijom i umrežavanjem do zaposlenja na ruralnom području

Edukacijom i umrežavanjem do zaposlenja na ruralnom području

Provedbom projekta „AlterNET – Edukacijom i umrežavanjem do zaposlenja na ruralnom području“ povećat će se zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba na ruralnom području Zadarske županije kroz stjecanje kompetencija za obavljanje poslova potrebnih na ruralnom području, umrežavanje s lokalnim dionicma i svladavanje vještina poslovnog komuniciranja.

Detaljnije
AlterNet- Edukacijom i umrežavanjem do zaposlenja na ruralnom području

“DE L’INFORMATIONAL’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MOBILITE EUROPÉENNE DES JEUNES RURAUX”

Erasmus+

Detaljnije
“DE L’INFORMATIONAL’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MOBILITE EUROPÉENNE DES JEUNES RURAUX”

COUNT ME IN

Improving Civic Competences of Adult Learners Through Digital Tools

Usredotočujući se na ljude, trebamo imati na umu da bi svaka osoba koja doživi posebne poteškoće trebala dobiti potporu i imati novu šansu u svom životu. To je dobitna strategija jer promiče osobni i profesionalni razvoj pojedinca, kao i napredak društva. U tom kontekstu ključno je poboljšati mogućnosti učenja za odrasle osobe s niskim kvalifikacija, posebice iz skupina u nepovoljnom položaju (mladi ljudi i osobe s posebnim potrebama) zbog stigmatizacije i isključivanja iz skupine zapošljivih osoba.

Detaljnije
COUNT ME IN

Save H2O

Save Water for an Horizon of Opportunities

Cilj SAVE H2O projekta je osposobljavanje za novu profesionalnu ulogu - ulogu Menadžera vodnog otiska.

Detaljnije
Save H2O

FOL 36

“De l’informational’accompagnement pour la mobilite européenne des jeunes ruraux”

Glavni cilj projekta bio je razmjena iskustava i znanja o radu s mladima koji žive u ruralnim područjima te poticanje njihove mobilnosti.

Detaljnije
FOL 36

AlterPOP

Poticanje poduzetništva kroz promociju Alternativne POljoprivredne Proizvodnje

Projekt AlterPOP je osmišljen kako bi se potaknula poduzetnička kultura u Zadarskoj županiji zajedno s razvojem pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju te promocijom alternativnih pristupa poljoprivrednoj proizvodnji.

Detaljnije
AlterPOP

BLUE SMART

Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources

Glavni cilj projekta BLUE SMART je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje poslovnih mogućnosti sadašnjih i budućih zaposlenika plavog sektoru Zadarske županije.

Detaljnije
BLUE SMART

Volonterska šuma

Umrežavanje i podrška organizatorima volontiranja za održivi razvoj volonterstva

Projektom Volonterska šuma povećat će se broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa, programa školskog volontiranja te odgoja za volontiranje u slabije razvijenim dijelovima Zadarske županije.

Detaljnije
Volonterska šuma