Projekt "OCD kao odgovor na krizu"

Priručnik za ponašanje u kriznoj situaciji

Udruga studenata Bukovice i Kotara kojoj je partner na projektu Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA izdala je Priručnik za ponašanje u kriznoj situaciji kao rezultat provedbe projekta "OCD kao odgovor na krizu"

Detaljnije

ELABHAUSE.RUR

U Španjolskoj održan Social SEM u sklopu projekta eLabHauSE.rur

U sklopu provedbe projekta eLabHauSE.rur, financiranog iz Programa SMP COSME, AGRRA je kao jedan od projektnih partnera sudjelovala na trodnevnoj misiji društvenog poduzetništva socijalne ekonomije.

Detaljnije

Veliki uspjeh AGRRA-e nakon osam godina rada

Novigradska dagnja postala 43. hrvatski proizvod zaštićenog naziva u Europskoj uniji

„Novigradska dagnja“ je dobila europsku zaštićenu oznaku izvornosti, objavila je Europska komisija u Službenom listu Europske unije od 28. lipnja 2023. godine. Time je ovaj naziv proizvoda upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla te zaštićen na području cijele Europske unije. EU znak zaštićene oznake izvornosti odnosno zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla koji se nalazi na ambalaži, potrošaču jamči kupnju autentičnog proizvoda.

Detaljnije

Konferencija i sajam EU projekata

10 godina u EU: Na području Zadarske županije provedeno je ili se trenutno provodi projekata u vrijednosti 500 milijuna eura

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, povodom 10. godišnjice članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, organizirala je konferenciju i sajam EU projekata koji su održani 26. lipnja 2023. godine u Providurovoj palači u Zadru.Na Sajmu u Atriju Providurove palače 26 izlagača predstavilo je svoje EU projekte. Izlagači su bili pravi odraz raznolikosti u provedbi EU projekata. Među izlagačima su bili predstavnici javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora. Svi oni zajedno proveli su preko 100 projekata čija se brojčana vrijednost mjeri u milijunima eura, a ona društvena je još mnogostruko veća. Izlagači su bili Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA; Općina Preko; Sveučilište u Zadru; Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije; Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar; Opća bolnica Zadar; Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar; Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar; Dom zdravlja Zadarske županije; Gradska knjižnica Zadar; Dom za odrasle osobe Zemunik; Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru; Grad Nin; Županijska lučka uprava Zadar; Aluflexpack Novi d.o.o.; Omial Novi d.o.o.; Zadarska županija; Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija; Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA; Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari; Marex Elektrostroj d.o.o.; Grad Zadar; LAG Laura; LAGUR/FLAG Lostura; Volonterski centar Zadar; EUROPE DIRECT Zadar.

Detaljnije

GREEN TO BLUE

GREEN TO BLUE

Održan treći po redu sastanak projektnog tima GREEN TO BLUE projekta

Detaljnije

GREEN TO BLUE

GREEN TO BLUE project meeting

Organized by the Zadar County Rural Development Agency (AGRRA), 15. and June 16, 2023. The third meeting of the project team of the GREEN TO BLUE project financed by the Erasmus+ program was held in Zadar. The project partners elaborated the training implementation concept and agreed on the next steps and responsibilities essential for the successful continuation of the project implementation. This project is strictly related to environmental sustainability, however, it develops a strategy with the aim of introducing environmental technical skills to the mariculture sector with an emphasis on protecting marine and natural resources from marine pollution through waste collection as well as problems related to climate change.

Detaljnije

Zadarska županija, kao provoditelj Programa za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima, dana 5. lipnja 2023. godine objavila je

Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti iz Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu

Pravo na podnošenje prijava, korisnici potpora, su mikro subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Detaljnije

Dana 23.5.2023.g. Upravni odjel za gospodarstvo i turizam Zadarske županije objavljuje:

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji

Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i turizam, temeljem Programa KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji dana 23.5.2023. godine objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu KRDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji.

Detaljnije

AGRICOOPVALUE

AGRRA u Jurmali sudjelovala na obuci na temu kalkulacije društvenog vrednovanja zadruga

U okviru Erasmus+ projekta AgriCoopValue Od 17. do 21. travnja održana je aktivnost obuke na temu kalkulacije društvenog vrednovanja zadruga u Jurmali, Latvija

Detaljnije

ELABHAUSE.RUR

AGRRA provela Misiju Društvenog Poduzetništva Plave Ekonomije

Proteklog tjedna u sklopu EU projekta eLabHauSE.rur, financiranog iz Programa SMP COSME, u organizaciji AGRRA-e proveden je BLUE SEM (Social Economy Mission) misija, kojoj je cilj potaknuti zajedničko stvaranje ideja za rješavanje problema plavog sektora u ruralnim područjima.

Detaljnije